Trẻ vị thành niên

Thanh thiếu niên

Xem tất cả
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 34
40 tuần thai

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 34

Ở thời điểm này, hầu hết các phát triển về thể chất của bé đã hoàn tất. Bé đã dài hơn 46cm và nặng 2,4kg, trong tử cung bé chiếm nhiều không gian hơn khối nước ối. Mẹ nên đi khám hàng tuần và cần kiểm tra liên cầu khuẩn nhóm B (GBS)